KØBER-LOGIN
LEJLIGHEDER
GÅRDHAVEHUSE
3. etape er nu til salg. Lejligheder fra kr. 1.895.000
Gårdhavehuse fra kr. 3.195.000
Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og ikke målfaste tegninger. Visualiseringer er vejledende og kan dermed ikke betragtes som bindende. Bygherren forebeholder sig ret til at foretage mindre ændringer i løbet af byggeprocessen.